mod întunecat activinactiv

Fii sustenabil!

Folosește modul întunecat și poți economisi până la 67% din energia consumată de ecranul tău.

Află mai multe
Ziua Sustenabilitatii profil LinkedIn Ziua Sustenabilitatii profil Facebook Ziua Sustenabilitatii profil Instagram Ambasada Sustenabilității în România

Cum se pot implica companiile?

Rolul companiilor în societate devine de la an la an tot mai complex și, dincolo de presiunea profitabilității, apar continuu noi responsabilități față de mediu și oameni, noi cerințe din partea stakeholderilor, în special a finanțatorilor și investitorilor. Astăzi, peste 50% din IMM-urile din Uniunea Europeană fac eforturi pentru a reduce consumul de energie, iar peste 80% din companiile Fortune 500 și-au setat ținte pentru combaterea schimbărilor climatice. Adevărata acțiune pentru climă înseamnă reducerea emisiilor de CO2 și angajamente de sustenabilitate transferate în soluții de business, iar companiile care nu iau în considerare riscurile climatice și nu acționează pentru a le atenua, vor avea dificultăți în a se adapta și a prospera în viitor. 

Calcularea amprentei de carbon

Calcularea amprentei de carbon

Aceasta reprezintă o formă de impact negativ asupra mediului înconjurător și înseamnă cantitatea totală a tuturor gazelor cu efect de seră emise direct sau indirect de organizație prin activitățile sale desfășurate, atât în operațiunile proprii, cât și în lanțul valoric (Scope 1, 2 și 3).

Ce nu măsori, nu poți gestiona
Reducerea amprentei de carbon

Reducerea amprentei de carbon

După realizarea inventarului de emisii, urmează etapele de identificare a oportunităților de reducere și setarea unor ținte pe termen scurt, mediu și lung. Planurile de acțiune ajută companiile să facă tranziția către afaceri mai verzi într-un mod cât mai concret. Aceste planuri sunt extrem de utile deoarece oferă un cadru robust deciziilor de investiții, făcând posibilă analiza și ajustarea proceselor și procedurilor în companii și pe tot lanțul de achiziții. Atât calcularea, cât și reducerea amprentei de carbon sunt procese ciclice, care necesită recalculare periodică, monitorizare permanentă și ajustare la nevoie.

Pentru stabilirea obiectivelor corporative de reducere a emisiilor de carbon până la zero net în conformitate cu știința climatică, companiile pot folosi resursele și metodologia pusă la dispoziție de inițiative internaționale precum Science Based Targets Initiative sau SME Climate Hub (dedicată companiilor mici și mijlocii).

Science Based Targets Initiative sau SME Climate Hub
Lanțul valoric include furnizori, distribuitori, clienți / consumatori

Lanțul valoric include furnizori, distribuitori, clienți / consumatori

Având în vedere faptul că cea mai mare categorie de emisii ale oricărei companii este categoria emisiilor indirecte din lanțul valoric, cooperarea pentru a construi lanțuri valorice sustenabile este un demers-cheie în atingerea obiectivelor de climă în mediul privat.

Un rol esențial îl au companiile mari în educarea și implicarea partenerilor din zona IMM. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă aproximativ 90% din afaceri și peste 50% din ocuparea forței de muncă la nivel mondial, potrivit Băncii Mondiale. În acest moment, maturitatea și resursele disponibile ale IMM-urilor pentru a lua măsuri împotriva schimbărilor climatice sunt limitate.

Pentru a avea vreo posibilitate de a reduce la jumătate emisiile globale până în 2030, IMM-urile trebuie să aibă acces la toate aceste informații și să se alăture cursei către Net Zero.

Decarbonizare
Comunicare internă constantă și dezvoltarea de programe care să crească nivelul de înțelegere, implicare și asumare a angajaților

Comunicare internă constantă și dezvoltarea de programe care să crească nivelul de înțelegere, implicare și asumare a angajaților

Reducerea amprentei de carbon este un efort colectiv de durată, iar procesul nu este neapărat unul ușor și poate veni însoțit de frustrări, însă cu explicațiile potrivite, angajații pot înțelege motivele ce stau în spatele acestei decizii de management și beneficiile lor pe termen scurt, mediu și lung, pentru dezvoltarea companiei.

Implicarea angajaților
Compensarea emisiilor ce nu au putut fi reduse prin retehnologizări sau din cauza limitărilor de buget

Compensarea emisiilor ce nu au putut fi reduse prin retehnologizări sau din cauza limitărilor de buget

Companiile pot compensa aceste emisii prin diverse mecanisme de offsetting, precum achiziționarea de Garanții de Origine pentru compensarea emisiilor provenite din consumul de energie, achiziționarea de certificate de carbon sau certificate de biogaz, urmând să pornească ulterior procesul de eliminare treptată a emisiilor. Ideală este susținerea cu precădere a proiectelor locale de reducere a emisiilor (precum împăduririle).

O altă strategie poate fi insetting-ul, maparea tuturor acțiunilor de reducere și certificare din cadrul companiei, alături de setarea unei taxe interne de carbon – o taxă de carbon pe emisiile curente aferente companiei, fondul rezultat fiind dedicat investiților și activităților de reducere a emisiilor în anul următor.

Offsetting / Insetting
Acest plan ajută companiile să își demonstreze angajamentul ferm pe calea tranziției către un business verde și responsabil, dar și să evite greenwashing-ul.

Acest plan ajută companiile să își demonstreze angajamentul ferm pe calea tranziției către un business verde și responsabil, dar și să evite greenwashing-ul.

Într-un nou articol #InfoClima intitulat „Cum vedem greenwashingul astăzi?”, Daria Hau atrage atenția la faptul că greenwashing-ul apare atunci când companiile nu plănuiesc să facă cel mai important lucru pentru a ajunge la stadiul de emisii net 0. Mai exact, este vorba despre schimbarea modul de funcționare, astfel încât să emită mai puțin gaze cu efect de seră. În schimb, se bazează pe investiții în proiecte care reduc emisii în altă parte, în afara “bucătăriei” lor.

Cel mai important indiciu ca să depistăm greenwashing-ul este răspunsul la întrebarea: aduce promisiunea unei companii vreo schimbare în modul ei de funcționare?

Citește articolul InfoClima

Transparența și comunicarea corectă a planului de acțiune corporativă pentru climă

*Conform raportului lansat în septembrie 2022, de Administrația Prezidențială, „Limitarea schimbărilor climatice și a impactului lor: o abordare integrată pentru România”.